Płock. Renowacja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke

Rozpoczęły się prace renowacyjne w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke oraz w sali gimnastycznej w Płocku. Są to dwie niezależne inwestycje, realizowane równocześnie ze względu na różny status obu budynków. Szkoła jest obiektem zabytkowym, natomiast sala gimnastyczna nie.

Historia Budynku Szkoły

Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły, znajdujący się przy ul. 1 Maja, został wzniesiony w latach 90. XIX wieku jako siedziba Państwowego Monopolu Spirytusowego. W późniejszych latach mieściły się tu zrzeszenia spółdzielni, hurtownie oraz urzędy skarbowe. Szkoła przejęła budynek w latach 60., a wówczas powstała także sala gimnastyczna. Dlatego zakres prac renowacyjnych różni się w zależności od części budynku.

Prace w Sali Gimnastycznej

Renowacja sali gimnastycznej obejmuje:

 • Nowe zadaszenie i sufit
 • Zmianę układu okien na nowe z PVC
 • Renowację parkietu
 • Wymianę stolarki drzwiowej i systemu ogrzewania
 • Cyklinowanie podłóg i malowanie ścian
 • Budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami
 • Instalację nowego wyposażenia sportowego

Prace te, realizowane przez wyłonioną w przetargu firmę, rozpoczęły się już i potrwają do końca wakacji, z terminem zakończenia najpóźniej 23 września. Koszt remontu sali wynosi prawie 1,25 mln zł.

Renowacja Zabytkowego Budynku Szkoły

Renowacja zabytkowej części szkoły obejmuje:

 • Wymianę pokrycia dachu
 • Naprawę kominów
 • Zakładanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej fundamentów

Firma odpowiedzialna za te prace musi zakończyć je w podobnym terminie, co prace w sali gimnastycznej. Koszt renowacji wynosi prawie 1 mln zł.

Plany na Przyszłość remontu Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku

Na tym etapie renowacja Szkoły Podstawowej nr 6 się nie kończy. W przyszłym roku planujemy:

 • Remont ceglanej elewacji, w tym uzupełnienie ubytków, czyszczenie i impregnację cegieł
 • Modernizację kuchni, stołówki, świetlicy i szatni

Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, zapowiada kontynuację prac, które mają na celu zachowanie historycznego charakteru szkoły. Jednocześnie podniesie jej funkcjonalność i standard użytkowych.

Podsumowanie

Renowacja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke oraz jej sali gimnastycznej to inwestycje, które przyczynią się do poprawy warunków edukacyjnych i sportowych dla uczniów.

Fot. z profilu FB Prezydenta Miasta Płock, autor nieznany.

admin Opublikowane przez: