Zespołu Szkół Technicznych ZST Płock. Buduje się kanalizacja deszczowa i sanitarna, którą połączy się z siecią miejską w al. Kilińskiego.