Kanalizacja deszczowa i sanitarna w ZST Płock – inwestycja za 1,85 mln zł

Na terenie Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Płocku rozpoczęto budowę nowoczesnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Projekt ma na celu zastąpienie starych kolektorów ogólnospławnych oraz połączenie nowej infrastruktury z miejską siecią kanalizacyjną przy al. Kilińskiego. Inwestycja ta jest odpowiedzią na problemy z zalewaniem piwnic szkoły, znanej jako popularna „Siedemdziesiątka”, podczas gwałtownych deszczy.

Nowoczesna infrastruktura kanalizacyjna

Nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna w ZST Płock to nie tylko modernizacja istniejących systemów, ale również wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które poprawią zarządzanie wodami opadowymi. Kluczowym elementem projektu jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych. Zbiorniki te będą pełniły funkcję bufora, regulując dopływ deszczówki do miejskich kolektorów, co pozwoli uniknąć przeciążenia systemu kanalizacyjnego podczas intensywnych opadów.

Ekologiczne korzyści

Inwestycja przyniesie również korzyści ekologiczne. Zmagazynowana woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania zieleni wokół szkoły, co przyczyni się do oszczędności wody i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Dzięki temu teren ZST Płock stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, a szkoła będzie mogła pochwalić się nowoczesnym podejściem do gospodarowania wodą.

Harmonogram i koszt inwestycji

Prace budowlane są intensywnie prowadzone, a ich zakończenie planowane jest zaraz po wakacjach. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 1,85 mln zł. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu lokalnych władz oraz zaangażowaniu społeczności szkolnej.

Podsumowanie

Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku to kluczowy krok w kierunku poprawy infrastruktury szkolnej oraz ekologii. Inwestycja ta nie tylko rozwiąże problem zalewania piwnic, ale także przyniesie liczne korzyści ekologiczne, takie jak oszczędność wody i lepsze zarządzanie wodami opadowymi. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, ZST Płock staje się przykładem szkoły dbającej o środowisko i komfort swoich uczniów.

Zapraszamy do śledzenia postępów prac oraz do zapoznania się z korzyściami, jakie przyniesie ta inwestycja. Nowa kanalizacja w ZST Płock to krok w przyszłość, który zapewni bezpieczne i ekologiczne warunki nauki dla kolejnych pokoleń uczniów.

Źródło – FB Prezydenta Miasta Plocka

admin Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz